Bang hội đồng lòng

Bang hội | Quyền lợi bang viênBang phái chiến
   Liệt Hỏa đề cao tính cộng đồng, tương tác trong game. Để bước đường hành hiệp giang hồ được dễ dàng, vui vẻ hơn, ngay khi đạt đến mốc level 28, các thiếu hiệp hãy nhanh tay gia nhập vào một bang phái nào đó.
   Thiếu hiệp có thể chọn bang phái để xin vào, nếu bang đã quá đông, có thể chọn ngẫu nhiên sẽ được hệ thống sắp xếp vào các bang khác.
   Ngoài ra, thiếu hiệp cũng có thể tự mình tạo một bang phái riêng.

Lưu ý:
   Để tạo bang phái, các thiếu hiệp nên nhập tên bang trước (không quá 7 ký tự), sau đó chọn ký hiệu cho bang (có thể dùng ký hiệu đặc biệt).
Tên bang lẫn ký tự đặc biệt đều không được trùng lặp với các bang khác.