Quyền lợi bang viên

Bang hội | Quyền lợi bang viênBang phái chiến
Tham gia vào bang hội, thiếu hiệp nhận được rất nhiều lợi ích:
- Quà điểm danh mỗi ngày
- Lương bang hàng tuần
- Đổi vật phẩm tại shop bang bằng điểm cống hiến
- Được tham gia các hoạt động: Săn Boss thế giới, tranh giành lãnh địa, diệt cường đạo,...
- Tham gia các hoạt động cộng đồng vui nhộn: Ôn tuyền (Tắm suối cùng bang hội), đối thơ uống rượu, đốt lửa trại, luận đao đại hội,...

Hoạt động Ôn tuyền bang hội