Hệ thống trợ hồn

Tu vi |
 Tu Vi trong Liệt Hỏa là căn cơ của người luyện võ, tu vi càng cao sẽ mở thêm được thuộc tính và thiên phú cho nhân vật. 
 Để tăng tu vi, nhân sĩ phải đạt đến mức lực chiến qui định cùng các loại tu vi thạch phù hợp.
 Để thu thập tu vi thạch, các nhân sĩ có thể săn Boss cá nhân, Boss dã ngoại, hoặc tham gia đấu giá sau mỗi lần tiêu diệt Boss thế giới.