Hoạt động hạn giờ

Hoạt động ngày | Hoạt động hạn giờHoạt động vui

Hoạt động hạn giờ là hoạt động sẽ diễn ra vào một giờ nhất định trong ngày, bao gồm các hoạt động trừng ác, săn Boss thế giới, khoa cử, các chiến trường,... Ngoài lịch hoạt động, khi đến giờ, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo trên giao diện game.
Các nhân sĩ nhớ đừng bỏ qua các hoạt động hạn giờ này nhé, phần thưởng của các hoạt động này khá hấp dẫn và hữu ích cho các nhân sĩ trên con đường phiêu bạt giang hồ!