Hoạt động

Hoạt động ngày | Hoạt động hạn giờHoạt động vui

Mỗi ngày, các nhân sĩ cần hoàn thành các hoạt động hàng ngày để nhận được nhiều phần thưởng hữu ích: KNB khóa, trang bị, đá cường hóa, bảo thạch,...
Hoạt động ngày rất đa dạng: có nhiệm vụ thu thập, có nhiệm vụ bí cảnh thần binh, thí luyện, tình duyên,... Một số nhiệm vụ cho phép các nhân sĩ dùng chế độ càn quét để hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn nhận được đầy đủ phần thưởng.
Đặc biệt, Liệt Hỏa có chế độ nhận lại. Khi các nhân sĩ chưa hoàn thành hoạt động ngày hôm nay, hôm sau vẫn có thể nhận lại phần thưởng qua tính năng “nhận lại” của hệ thống. 
Một số hoạt động ngày khi hoàn thành sẽ có điểm thưởng, dùng để đổi vật phẩm trong shop điểm hoạt động.