Phím tắt

 
Trên phiên bản PC, các huynh đệ có thể dùng các phím tắt sau đây:


Ngoài ra, khi thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt của Phẩm Hoa Lầu, có thể dùng các phím tắt khác như sau: