Kỹ năng

 
Ca | PhongTuyếtTuyệtLa

Mỗi nhân vật có các bộ kỹ năng riêng biệt, đi kèm là hệ thống thiên phú giúp tăng cường kỹ năng. 
Mỗi bộ kỹ năng bao gồm kỹ năng chủ động và bị động, các nhân sĩ cần định hướng tu luyện cho mình để sắp xếp bộ kỹ năng hợp lý.