Lực chiến

 Giới thiệu:
Lực chiến của nhân vật là sự cộng dồn của tất cả trang bị, tọa kỵ, trân thú, mệnh hồn, thời trang, bối sức, thần binh, kỹ năng... cũng là chỉ số để phân định sức mạnh trong Liệt Hỏa. Với mức lực chiến tương đương, bạn có thể dựa vào độ nhanh nhạy, kỹ năng để chiến thắng, nhưng với mức lực chiến chênh lệch, chỉ cần 1 chiêu thức, bạn có thể tiễn đối thủ lên đường ngay lập tức!
 Cách tăng lực chiến:
- Tăng level.
- Gia công trang bị: Cường hóa , khảm bảo thạch, tẩy luyện, thức tỉnh,… cũng sẽ tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính và lực chiến cho nhân vật. Ngoài ra, việc rèn trang bị theo đúng bộ: Địa Sát hoặc Thiên Cang cũng sẽ cộng thêm thuộc tính và tăng lực chiến.
- Tăng cấp kỹ năng, mở kinh mạch, nâng tu vi.
- Thu thập huấn luyện: trân thú, tọa kỵ, mệnh hồn: cấp độ và màu sắc càng cao, thuộc tính hỗ trợ và lực chiến cộng thêm càng nhiều.
- Ảo hóa: Ngoài hệ thống thần binh, tính năng ảo hóa còn bao gồm tiên khí cho nhân vật. Đây là một trong những tính năng tăng lực chiến rất cao lại giúp nhân vật có một ngoại hình lung linh đẹp mắt.