Săn Boss đoạt bảo

Săn Boss là một tính năng đặc sắc của Liệt Hỏa. Boss trong Liệt Hỏa được chia làm nhiều loại:
 Boss cá nhân: có quy định số lượt khiêu chiến mỗi ngày, đặc quyền Vip càng cao sẽ được tăng thêm số lượt khiêu chiến.
 Boss dã ngoại: có quy định số lượt khiêu chiến mỗi ngày, có thể tổ đội đánh Boss, nếu vượt quá số lượt khiêu chiến, các nhân sĩ sẽ không thể đả thương Boss cũng như nhận quà từ Boss. Sau khi Boss bị tiêu diệt sẽ có 1 thời gian chờ hồi sinh.
 Boss Vip: Cần tiêu tốn KNB khóa để vào phó bản Boss Vip. Trong 1 lượt vào phó bản, chỉ được tối đa 3 lần tử trận. Trong phó bản Boss Vip có thể tấn công người chơi khác và không thể tổ đội.
 Boss Thế giới: Mỗi ngày xuất hiện 2 lần, yêu cầu các nhân sĩ đã vào bang phái mới có thể săn Boss này. Sau khi tiêu diệt Boss thế giới, tính năng đấu giá Boss sẽ mở ra, các nhân sĩ sẽ có cơ hội đấu giá mua các bảo thạch tăng tu vi cực quí giá!
 Boss liên server: các nhân sĩ sẽ có cơ hội thử thách sức mạnh, cọ xát cùng các đại cao thủ của server khác để giành boss trong phó bản Boss liên server này!