Đăng ký - đăng nhập

  
Game Liệt Hỏa có thể chơi trên 2 loại thiết bị: Điện thoại và PC-Client
 Trên điện thoại:

Lưu ý: Với tài khoản Guest, bạn cần cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản để bảo đảm tính bảo mật và được hưởng đầy đủ các quyền lợi.

 Trên PC-Client:
Bạn có thể đăng nhập trực tiếp tài khoản bằng nút đăng nhập web (Chỉ có 3 loại tài khoản đăng nhập: Zing, Zalo, mail) hoặc Scan tài khoản đăng nhập từ điện thoại:

          
* Để đăng ký Zing ID - thuận tiện cho việc chuyển đổi tài khoản giữa PC và điện thoại, các bạn có thể đăng ký ZingID tại >>> id.zing.vn <<<
Để đăng nhập tài khoản Facebook trên PC - bạn phải đăng nhập từ điện thoại và Scan tài khoản đăng nhập vào PC.