Tải game - Đăng nhập

  
Game Liệt Hỏa có thể chơi trên 2 loại thiết bị: Điện thoại và PC-Client
 Tải bản điện thoại:
Cấu hình đề nghị: RAM tối thiểu 1.5G, Dung lượng trống: 2GB trở lên
 Tải game ở nước ngoài: xem tại >>> Đây <<<
Bấm vào nút   tại trang chủ. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến store tương ứng, nhấn nút Tải game và chờ game cài đặt hoàn tất.
 Tải bản PC:
Cấu hình đề nghị:
 Tối thiểu Win7 64 bit, RAM tối thiểu 2GB, Dung lượng trống: 2GB trở lên
Nhấn nút  trên trang chủ, chọn thư mục lưu trữ.
Bản tải về là file nén, bạn chỉ cần vào thư mục lưu trữ, giải nén file game, sau đó mở folder game, bấm vào file Liệt Hỏa.exe để chơi game trực tiếp trên PC.