Thời trang - Ngoại hình

Thời trang | Tùy chỉnh ngoại hình

  Thời trang của Liệt Hỏa bao gồm nhiều loại như sau:
     - Thời trang bộ: gồm cả kiểu tóc và ngoại trang
     - Tóc
     - Áo
     - Vũ khí
     - Bối sức
  Thời trang có phân làm thời trang nam, thời trang nữ và thời trang thiếu nữ (hệ La)
  Điểm đặc biệt của thời trang là hệ thống nhuộm màu dành cho áo và tóc: hơn một trăm màu sắc thỏa sức cho bạn tùy chỉnh, cho thế giới giang hồ của bạn thật rực rỡ và đầy phong cách!
Một số mẫu thời trang trong Liệt Hỏa
Giao diện nhuộm màu