Tùy chỉnh ngoại hình

Thời trang | Tùy chỉnh ngoại hình
Khi tạo nhân vật, bạn có thể tùy chỉnh ngoại hình theo ý thích: trang phục cơ bản, kiểu tóc, khuôn mặt, màu mắt, màu môi, vẽ hoa,...
Dưới level 75, thiếu hiệp sẽ có 1 lần dịch dung miễn phí.
Lưu ý: Khi tùy chỉnh phần "Mặt" và "Trang điểm" chỉ chính bản thân nhìn thấy.