Tình trong giang hồ

Hảo hữu | Tình duyênSư đồ

 Xông pha giang hồ không thể thiếu bằng hữu cùng dã ngoại, thí luyện, săn boss,.. Để có thể kết bạn với người chơi khác, các nhân sĩ có thể tìm kiếm các nhân sĩ giang hồ bằng tên hoặc tìm kiếm trong khu vực xung quanh.
 Để tăng độ hảo hữu, các nhân sĩ có thể tặng hoa hoặc quà cho nhau.