Cường hóa trang bị

Trang bị | Cường hóaKhảm bảo thạchThần Binh

 Cường hóa:
Để cường hóa trang bị, bạn cần có đá cường hóa, bạc
Đá cường hóa có thể tìm được khi làm hoạt động ngày, hoặc mua tại shop, shop bang hội.
Đá cường hóa cấp cao có thể hợp thành đá cường hóa cấp cao.
Cường hóa có khả năng thất bại.
Khi chọn tăng nhanh, hệ thống sẽ cường hóa đều các trang bị của bạn đến khi hết đá cường hóa.


 Tẩy luyện:
Khi đạt level 95, bạn có thể mở khóa tính năng tẩy luyện - giúp bạn thay đổi dòng thuộc tính trang bị mà bạn chưa vừa ý. Tẩy luyện sẽ đổi ngẫu nhiên chỉ số của thuộc tính và phẩm chất thuộc tính từ lục đến đỏ.Mỗi ngày sẽ có 3 lượt tẩy luyện miễn phí, sau đó sẽ tốn đá tẩy luyện. Muốn lên tối thiểu là thuộc tính tím và không tốn đá tẩy luyện, bạn có thể dùng KNB khóa để tẩy luyện.