Khảm bảo thạch cho trang bị

Trang bị | Cường hóaKhảm bảo thạchThần Binh
- Để tăng sức mạnh cho trang bị, ngoài việc cường hóa, bạn có thể khảm bảo thạch cho trang bị.
- Bảo thạch khảm trang bị có nhiều loại, mỗi loại sẽ cộng thêm các thuộc tính khác nhau cho trang bị. Tùy theo cách xây dựng nhân vật của bạn, có thể dùng loại bảo thạch thích hợp để khảm.
- Bảo thạch cấp thấp có thể ghép thành bảo thạch cấp cao hơn mà không cần tiêu tốn bạc. 
- Bạn có thể thu thập bảo thạch qua các hoạt động ngày, quay vòng quay Tầm bảo, mua tại shop, shop bang.