Thần binh

Trang bị | Cường hóaKhảm bảo thạchThần Binh
- Khi đạt đến cấp 65, bạn sẽ mở được tính năng vũ khí Thần Binh. Các vũ khí Thần binh này sở hữu sức mạnh kinh người, cùng ngoại hình tỏa sáng cực kỳ ấn tượng, sẽ giúp bạn tăng một lượng lực chiến không hề nhỏ!
- Vũ khí Thần Binh có thể tăng cấp với Thần Binh Thạch, hoặc tăng thuộc tính với các bảo thạch: Thần Binh Tinh Hoa, Nguyệt Hoa, Nhật Hoa.
- Thần Binh có các kỹ năng hỗ trợ cho nhân vật, được kích hoạt khi Thần Binh đạt level qui định.
- Kích hoạt nhiều vũ khí Thần Binh, điểm lực chiến sẽ được cộng dồn.
- Ảo hóa Thần Binh (Mang ngoại hình Thần Binh cho vũ khí) chỉ được chọn 1 ngoại hình.