Trang bị

Trang bị | Cường hóaKhảm bảo thạchThần Binh
Trang bị cơ bản của Liệt Hỏa bao gồm những loại vật phẩm sau:
: Vũ khí, Áo, Đai, Hài, Mão, Hạng Liên, Giới chỉ, Ngọc Bội: có thể tìm được qua các hoạt động ngày, đánh BOSS, ghép trang bị, mua từ shop người chơi khác.
: Hộ uyển, Hộ phù: có thể tìm được khi quay vòng Tầm Bảo, mua từ shop người chơi khác. cũng có thể chế tạo được từ kỹ năng sống.
: Tín vật, Đồng tâm tỏa: chỉ có được khi mua gói sính lễ kết hôn.
: Mệnh hồn: mệnh hồn cơ bản có được khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.

- Trang bị của Liệt Hỏa phân chia theo cấp độ: Từ level 1.
- Theo màu sắc: Lục --> Lam --> Tím --> Cam --> Đỏ
- Theo sao: 0 sao --> 1 sao --> 2 sao --> 3 sao
Ngoài ra, trang bị Liệt Hỏa còn có thể rèn thành bộ: Địa Sát và Thiên Cang - mặc đủ trang phục theo bộ sẽ kích hoạt các thuộc tính phụ.