Đua top mừng server mới

Chào mừng server mới ra mắt, Ca Nhi mở sự kiện Đua top mừng server mới như sau:
  Phạm vi: Server mới mở
  Thời gian: 7 ngày đầu mở server
  Nội dung: Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày sẽ có một loại đua top:
     - Tọa kỵ
     - Cánh
     - Bảo Thạch
     - Nạp
     - Trân thú
     - Lực chiến

Kết thúc ngày hôm đó, các nhân sĩ sẽ nhận được quà tương ứng thứ hạng của mình. Quà sẽ được gửi trực tiếp vào hộp thư nhân sĩ vào ngày hôm sau. Các nhân sĩ đạt được mốc tối thiểu của bảng xếp hạng đó cũng sẽ nhận được quà.
Để xem sự kiện này, các nhân sĩ bấm vào nút Đua top trên giao diện game.