Nạp tích lũy nhận thần binh

7 ngày đầu của server mới sẽ là một cuộc đua không nhân nhượng của các nhân sĩ giang hồ. Để giúp các nhân sĩ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, mau chóng xưng bá giang hồ, Ca Nhi sẽ mở sự kiện nạp tích lũy nhận thần binh cho từng server mới như sau:
  Phạm vi: Server mới
  Thời gian: 7 ngày đầu mở server đó
  Nội dung:
Sau khi các nhân sĩ đã nạp lần đầu, sự kiện nạp tích lũy server mới mới mở ra. Các nhân sĩ xem thông tin về sự kiện Nạp lần đầu tại >>>đây<<<
Khi các nhân sĩ nạp đạt các mốc qui định, sẽ nhận ngay được các món quà hấp dẫn: Trang bị đỏ 2 sao, Trân thú hiếm, Mệnh hồn đỏ, Cánh Vip Hoàng Vũ, Tọa kỵ Vip, Càn Khôn Thần Binh...
Sau khi các nhân sĩ nạp đạt mốc, hãy mở nút "Tích lũy" trên giao diện game và bấm nhận quà, quà sẽ gửi vào hộp thư cho các nhân sĩ ngay lập tức!
Nút Tích lũy trên giao diện game: