Thời trang 0 đồng

 Thời gian: 7 ngày đầu ra server mới
Để giúp các nhân sĩ có ngoại hình đẹp mắt từ lúc mới gia nhập giang hồ, Ca Nhi mở bán Shop thời trang 0 đồng như sau:
- Các nhân sĩ có thể mua bằng KNB hoặc KNB khóa.
- Sau 7 ngày (kể từ ngày mua), Ca Nhi sẽ hoàn trả lại đúng số KNB hoặc KNB khóa vào hộp thư của các nhân sĩ.

 Lưu ý:
- Thời trang không thể giao dịch.
- Nhân sĩ chỉ có thể nhìn thấy và mua đúng loại thời trang cho hệ phái mình.