Đạt mốc Lực chiến

Thân chào các nhân sĩ,
Chào mừng các nhân sĩ gia nhập thế giới giang hồ Liệt Hỏa, Ca Nhi mở sự kiện Đạt mốc Lực chiến như sau:
 Phạm vi: Tất cả Server
 Nội dung:
- Các nhân sĩ bấm vào nút "Mừng Server" để xem các mốc lực chiến cần đạt.
- Đạt đến mốc lực chiến yêu cầu, các nhân sĩ bấm vào nút "Nhận" để nhận quà.
- Sau khi các nhân sĩ đã nhận hết các mốc quà, nút sự kiện này sẽ biến mất.
Bấm vào nút "Server" để xem yêu cầu điểm lực chiến cần đạt
Bảng yêu cầu lực chiến