Event 7 ngày đăng nhập

Thân chào các nhân sĩ,
Để giúp các nhân sĩ dễ dàng gia nhập thế giới giang hồ, Ca Nhi gửi đến các nhân sĩ quà đăng nhập 7 ngày đầu gia nhập game như sau:
  Điều kiện: Đăng nhập game - bấm nút nhận quà đăng nhập.
  Quà tặng:
      - Ngày 1: Đá cường hóa + KNB khóa + Bạc
      - Ngày 2: Thiên Long Thần Binh + KNB khóa + Thần Binh thạch
      - Ngày 3: Trang bị đỏ (Áo) + KNB khóa + Tinh hoa cánh
      - Ngày 4: Đá thuộc tính lv 4 + KNB khóa + Tẩy Tủy Đơn
      - Ngày 5: Trang bị đỏ (Vũ khí) + KNB khóa + Bảo đồ
      - Ngày 6: TSách kỹ năng trân thú (Siêu) + KNB khóa + Exp linh đơn - thú
      - Ngày 7: Thời trang (Theo hệ nhân vật) + KNB khóa + Bùa màu
  Lưu ý:
      - Quà tặng tính theo ngày đăng nhập, không tính theo thời gian thật.