Đổi quà Đại lễ tìm Thanh Linh Hạc

Nằm trong chuỗi sự kiện Cuồng nhiệt cùng server mới, Sự kiện Đổi quà đại lễ sẽ diễn ra như sau:
 Phạm vi: Server mới
 Thời gian: Ngày thứ 4 mở server mới - kéo dài 3 ngày
 Nội dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân sĩ thu thập Liệt Hỏa lệnh để đổi các túi quà đại lễ như TỌA KỴ THANH LINH HẠC, BỐI SỨC HEO SỮA, ngoại hình vũ khí, đá nâng tu vi...
- Để thu thập Liệt Hỏa lệnh, các nhân sĩ có thể nhận từ sự kiện Quà Đăng Nhập, Sự kiện Tiêu phí, hoặc đánh Boss, Bí cảnh (đội), hoặc sự kiện rút thưởng.
 Lưu ý:
- Để xem quà tặng và nhận quà, các nhân sĩ vào game bấm nút :"Cuồng" trên giao diện game, chọn nút "Đổi mừng lễ". Lưu ý: Quà không tự gửi đến hộp thư, các nhân sĩ phải vào giao diện sự kiện bấm nút "Đổi" để nhận quà nhé!.