Tiêu tích lũy nhận vật phẩm hiếm

Nằm trong chuỗi sự kiện Cuồng nhiệt cùng server mới, Sự kiện Tiêu tích lũy nhận vật phẩm hiếm sẽ diễn ra như sau:
 Phạm vi: Server mới
 Thời gian: Ngày thứ 4 mở server mới - kéo dài 3 ngày
 Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân sĩ khi tiêu tích lũy đến mốc tương ứng sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn: Tu vi thạch, Liệt Hỏa lệnh, ngoại hình vũ khí, bối sức,...


 Lưu ý:
- Để xem quà tặng và nhận quà, các nhân sĩ vào game bấm nút :Cuồng" trên giao diện game, chọn nút "Tiêu phí". Lưu ý: Quà không tự gửi đến hộp thư, các nhân sĩ phải vào giao diện sự kiện bấm nút nhận để nhận quà nhé!.
- Liệt Hỏa Lệnh dùng để đổi quà mừng server mới ở nút thứ 3 của bảng sự kiện.