X2 Exp, rơi vật phẩm

Nằm trong chuỗi sự kiện Cuồng nhiệt cùng server mới, Sự kiện X2 Exp và tỷ lệ rơi vật phẩm sẽ diễn ra như sau:
 Phạm vi: Server mới
 Thời gian: Ngày thứ 4 mở server mới
 Nội dung:
Ngày thứ 5 mở server mới, Ca Nhi sẽ mở sự kiện X2 Exp X2 tỷ lệ rơi vật phẩm vào ngày thứ 6 và thứ 7 mở server mới.
Thời gian mở sự kiện X2, các nhân sĩ xem tại giao diện sự kiện "Cuồng" --> Nút X2.
Chúc các nhân sĩ chơi game vui vẻ nhé!