Thưởng tích lũy nạp 3 ngày

Thân chào các nhân sĩ,
Bên cạnh hàng loạt sự kiện dành cho các tân nhân sĩ, quà đăng nhập, Ca Nhi mở sự kiện Thưởng tích lũy nạp 3 ngày như sau:
  Phạm vi: Tất cả Server
  Nội dung:
     - Các nhân sĩ nạp tích lũy ngày tối thiểu 50.000VNĐ sẽ nhận được quà thưởng tích lũy nạp ngày.
     - Khi nhận đủ phần thưởng tích lũy nạp 3 ngày, hệ thống sẽ tính lại từ đầu.
  Lưu ý:
     - Sự kiện này sẽ bắt đầu vào ngày thứ 2 sau khi các nhân sĩ nạp lần đầu tiên và đạt mốc level 50.
     - Sự kiện không yêu cầu các nhân sĩ phải nạp 3 ngày liên tục.
     - Để xem chi tiết sự kiện này, các nhân sĩ bấm vào nút "Nạp" trên giao diện game.
     - Để nạp KNB vào game, các nhân sĩ có thể xem hướng dẫn tại >>> đây <<<  
Bấm nút "Nạp" để xem chi tiết quà tặng của sự kiện này.
Không yêu cầu nạp liên tục, sau khi nhận đủ quà, mốc tích lũy ngày sẽ reset lại.