Hiến Hoa đăng nhận thời trang Cẩm Giang Thu

Nằm trong chuỗi sự kiện thu thập thời trang Cẩm Giang Thu, Ca Nhi mở sự kiện Hiến lễ như sau:
 Thời gian: 05/12 - 07/12
 Phạm vi: S1 - S19
 Nội dung: 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân sĩ tham gia bí cảnh, đánh boss, rút thưởng, thí luyện,... sẽ có tỷ lệ nhận vật phẩm nhiệm vụ Hoa Đăng.
Dùng vật phẩm Hoa Đăng hiến lễ để đạt 2 mục tiêu sau:
- Mục tiêu toàn server mỗi ngày: khi cả server hiến lễ đạt các mốc qui định của ngày, cả server sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. (Lưu ý: 2 hộp vật phẩm ở mốc 3000 và 20000 cần bấm nhận, vật phẩm không tự gửi đến hộp thư của nhân sĩ)
- Mục tiêu cá nhân: Suốt sự kiện, khi các nhân sĩ đạt được mốc qui định của cá nhân sẽ nhận được các quà tặng tương ứng. Ví dụ: Mục tiêu cá nhân cống hiến được 800 chắc chắn nhận được thời trang Cẩm Giang Thu, hiến lễ 1300 Hoa Đăng chắc chắn nhận được Mệnh hồn Hải Tâm.
Lưu ý:
- Hiến lễ sẽ trừ 5 Hoa Đăng 1 lần.
- Nếu các nhân sĩ không đủ 5 Hoa Đăng nhưng vẫn bấm hiến lễ, hệ thống sẽ trừ KNB không khóa bù vào.
- Để xem sự kiện Hiến Lễ, các nhân sĩ bấm nút "Mừng lễ" trên giao diện game, chọn "Hiến lễ"