Tiêu tích lũy nhận nguyên liệu nâng thuộc tính

Thân chào các nhân sĩ,
Sự kiện Tiêu mỗi ngày tuần lễ này sẽ diễn ra như sau: 
Phạm vi áp dụng: S1-S90
Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 13/7
                 00:00 - 23:59 ngày 14/7
                 00:00 - 23:59 ngày 15/7
                 00:00 - 23:59 ngày 16/7
                 00:00 - 23:59 ngày 17/7
                 00:00 - 23:59 ngày 18/7
                 00:00 - 23:59 ngày 19/7

Nội dung:
Mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân sĩ khi tiêu tích lũy (không tính giao dịch giữa người chơi - trên shop giao thương) đến mốc tương ứng sẽ nhận được các phần quà cần thiết:  các loại nguyên liệu nâng lực chiến hữu ích hoặc KNB khóa. Tổng mức tiêu phí sẽ được làm mới lại mỗi ngày. 
Lưu ý: Quà tiêu tích lũy có sự khác nhau ở mỗi server.
Bảng hoạt động tiêu mỗi ngày
Lưu ý:
- Để xem quà tặng và nhận quà, các nhân sĩ vào game bấm nút :"Sự kiện" trên giao diện game, chọn nút "Tiêu phí". Lưu ý: Quà không tự gửi đến hộp thư, các nhân sĩ phải vào giao diện sự kiện bấm nút nhận để nhận quà nhé!