Phúc Thú Mừng Sinh Nhật


♦ Thời gian: Từ 31/10 - 06/11
♦ Nội dung:
- Trong tuần lễ sinh nhật này, rất nhiều Phúc Thú và Lâu La sẽ xuất hiện tại các map theo giờ quy định, cả server cần hợp lực tiêu diệt Phúc Thú này để thu thập túi quà.


- Mỗi ngày vào lúc 14h, 17h, 22h sẽ xuất hiện Phúc Thú hoặc Lâu La tại các địa điểm, tiêu diệt Lâu La và Phúc Thú sẽ nhận được nhiều quà quý giá như KNB khóa, khung chat, bó hoa (tăng điểm hảo hữu), bối sức Liệt Hỏa kỳ duyên,...

- Ngoài ra, khi diệt đủ số Phúc Thú yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng túi Phúc Thú, khi mở Túi Phúc Thú có cơ hội nhận những vật phẩm quý giá như Thần thú Hỏa Bảo, Danh hiệu Happy Birthday, Bàn Long Tâm, Dục Hỏa Linh Vũ, Quà mảnh bảo vật đỏ,...