[S1-S19]Shop ưu đãi ngày 05/12 - 07/12

Cập Nhật Shop |

Thân chào các nhân sĩ,
Từ ngày 05/12 đến 07/12, Ca Nhi sẽ giảm giá một số vật phẩm đặc biệt như sau: