Bảo trì định kỳ ngày 13/11/2019

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Ca Nhi xin thông báo lịch bảo trì định kỳ của Liệt Hỏa tuần này như sau:
  Bắt đầu: 08:00 ngày 13/11/2019
  Kết thúc: dự kiến 10:00 cùng ngày
  Nội dung: Bảo trì hệ thống và cập nhật sự kiện hàng tuần.Sau bảo trì, Ca Nhi cũng sẽ gửi tặng các nhân sĩ ở tất cả các server S1-S108 quà bảo trì như sau:
- 200 KNB khóa

Ca Nhi kính bút.