Bảo trì định kỳ ngày 17/7/2019

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Ca Nhi xin thông báo lịch bảo trì định kỳ của Liệt Hỏa như sau:
  Bắt đầu: 8:00 ngày 17/7/2019
  Kết thúc: dự kiến 10:00 cùng ngày
Nội dung: Cập nhật sự kiện tuần, tiến hành gộp server lần 2 và sửa một số lỗi còn tồn đọng trong game.
Các nhân sĩ có thể xem thêm thông tin gộp server tại >> đây << Sau bảo trì, Ca Nhi cũng sẽ gửi tặng các nhân sĩ ở tất cả các server S1-S91 quà bảo trì như sau:
- 200 KNB khóa

Ca Nhi kính bút.