Bảo trì định kỳ và gộp server ngày 27/11/2019

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Ca Nhi xin thông báo lịch bảo trì định kỳ của Liệt Hỏa tuần này như sau:
  Bắt đầu: 08:00 ngày 27/11/2019
  Kết thúc: dự kiến 11:00 cùng ngày
  Nội dung: Bảo trì hệ thống, cập nhật sự kiện hàng tuần và tiến hành gộp một số server (thay vì ngày 28/11 như thông báo trước).
     Quà hỗ trợ gộp server cho các server có mức lực chiến, level thấp hơn đã được gửi đến các nhân sĩ vào ngày 25/11/2019, các nhân sĩ nhớ kiểm tra hộp thư của mình nhé!Sau bảo trì, Ca Nhi cũng sẽ gửi tặng các nhân sĩ ở tất cả các server S1-S110 quà bảo trì như sau:
- 200 KNB khóa

Ca Nhi kính bút.