Bảo trì game - Cập nhật phiên bản Tam Sinh Duyên

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Ca Nhi xin thông báo lịch bảo trì tuần này của Liệt Hỏa như sau:
  Bắt đầu: 5:00 ngày 14/11/2018
  Kết thúc: 7:00 cùng ngày
Sau bảo trì, Liệt Hỏa sẽ cập nhật phiên bản Tam Sinh Duyên sau:
- Nâng giới hạn level lên 115
- Mở Boss liên server
- Mở tính năng Kỳ duyên
- Mở tính năng Hiệp khách trợ chiến
- Mở vòng quay Đỉnh Phong
- Ra mắt tọa kỵ mới, trân thú mới, thời trang mới, thần binh mới

Thông tin chi tiết về các tính năng mới này, các nhân sĩ vui lòng theo dõi các bản tin tiếp theo nhé.
Ca Nhi kính bút.