Cập nhật phiên bản ĐẠI BÍ CẢNH 03/6/2020

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Tháng 6 này, Liệt Hỏa sẽ cập nhật phiên bản Đại Bí Cảnh như sau:
1. Hệ thống Danh hiệu mới:
Sau khi cập nhật phiên bản Đại chiến liên server vào ngày 28/8, tháng 6 này, Ca Nhi tiếp tục cập nhật danh hiệu dành cho đại chiến liên server như sau:
 - Danh hiệu được chia theo từng cấp độ danh vọng săn thưởng: Tân thủ/Cao thủ/ Đại sư/ Tông sư/ Danh sư
 - Thuộc tính của danh hiệu thay đổi tùy theo cấp độ, ở cấp bậc danh sư có thể tăng đến 8% tấn công! Chỉ cần tham gia đủ hoạt động dẹp loạn và săn thưởng, sức mạnh của bạn sẽ được tăng vượt bậc!
 - Danh hiệu được cập nhật vào lúc 5h thứ hai mỗi tuần và có thời hạn trong tuần đó.
 - Hệ thống này đã được cập nhật trước vào ngày 25/5/2020.

2. Phó bản - hoạt động mới: Đại Bí Cảnh
Mở ra phó bản mới - nơi các nhân sĩ có thể thu thập loạt nguyên liệu dùng cho tính năng nâng cấp trang bị mới. 
Để xem thông tin về phó bản - hoạt động này, các nhân sĩ vào phần hoạt động nhé!

3. Tính năng mới:
Tính năng mới: Thần chú trang bị với các nguyên liệu thu thập được từ đại bí cảnh hứa hẹn sẽ nâng lực chiến/ chỉ số thuộc tính của các nhân sĩ lên vượt bậc.
Điều kiện: Trang bị cấp 10 trở lên mới được Thần chú.
Phẩm cấp thần chú của toàn bộ trang bị đạt đến cấp nhất định sẽ kích hoạt được thuộc tính bộ.
Phẩm cấp thần chú chia thành các cấp độ: Thường --> Tốt --> Tinh --> Hào --> Hiến --> Trác Việt --> hoàn Mỹ --> Vương Giả --> Sử Thi --> Truyền Thuyết --> Thần Thoại --> Tối Thượng
Thay đổi trang bị sẽ truyền thừa thần chú, nếu thay đổi trang bị dưới cấp 10, sẽ mất hiệu quả thuộc tính thần chú.
Để xem thần chú, các nhân sĩ vào phần trang bị --> chọn "Thần"

Thuộc tính thần chú

4. Cập nhật loạt vật phẩm mới: Thời trang,mệnh hồn, tiên khí,...


Sau bảo trì ngày 03/6, phiên bản Đại Bí Cảnh sẽ chính thức cập nhật, các nhân sĩ hãy vào game ngay để tham gia ĐẠI BÍ CẢNH nhé!