Cập nhật tính năng" Luyện Hồn" trang bị ngày 09/09

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của VNG, bên cạnh loạt sự kiện- khuyến mãi hoành tráng, Liệt Hỏa sẽ cập nhật phiên bản Luyện hồn trang bị như sau:
1. Tính năng luyện hồn:
- Để có thể luyện hồn cho trang bị, các nhân sĩ cần đạt level 200.
 - Tính năng luyện hồn sẽ giúp các nhân sĩ nâng cao chỉ số thuộc tính nhân vật, tăng thêm khi kích hoạt bộ.
- Đạo cụ cần có: Bùa luyện hồn, bùa thần luyện hồn, thánh luyện hồn được thu thập qua đổi điểm tại shop Phong Vân Chiến, từ boss liên server tầng 3, từ sự kiện.
- Để xem tính năng luyện hồn, các nhân sĩ vào phần "Trang bị" --> "Thức Tỉnh" --> "Luyện"


2. Nâng giới hạn vật phẩm tăng thuộc tính:
Trong đợt cập nhật này, Liệt Hỏa sẽ nâng giới hạn sử dụng các vật phẩm tăng thuộc tính của Thần Binh, Tiên Khí, Tọa kỵ, giúp các nhân sĩ lên một tầm cao mới hơn, hứa hẹn những cuộc so tài hấp dẫn hơn nữa.

3. Nâng giới hạn tôi luyện mệnh hồn:
Sau bảo trì ngày 09/09, giới hạn rèn luyện mệnh hồn đang ở mức tối đa là 180 sẽ được nâng lên, giúp mệnh hồn của bạn hỗ trợ nhiều hơn cho chủ nhân.

Sau bảo trì ngày 09/9, các nhân sĩ hãy vào game ngay để trải nghiệm tính năng Luyện hồn nhé!