Danh sách nhận quà VIP tháng 12/2019

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Ca Nhi gửi đến các nhân sĩ VIP trong tháng 12 phần quà VIP trong Game bao gồm Danh Hiệu và Vật Phẩm.
Đối tượng: Nhân Sĩ VIP của Liệt Hỏa
- Quà thưởng: Danh Hiệu và Vật Phẩm Game
- Nội dung: Ca Nhi sẽ gửi quà tặng đặc biệt này đến top 10 nạp KNB vào Liệt Hỏa từ ngày 01/12/2019 - hết ngày 30/12/2019.

Danh sách các nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng VIP tháng 12 này như sau:

Do có một số nhân sĩ cùng mốc KNB đã nạp, nên thay vì 10 nhân sĩ, Ca Nhi sẽ gửi 13 phần quà đến các nhân sĩ trên.

Ca Nhi kính bút!