Hướng dẫn: Thức tỉnh Thiên Mệnh

Tin Tức |

Thăng cấp đến cấp độ 126, các nhân sĩ sẽ mở được tính năng Thức Tỉnh Thiên Mệnh - thay da đổi thịt hoàn toàn cho nhân vật!
Bấm vào nút Thức tỉnh trên giao diện game để xem các điều kiện thức tỉnh:
Để thức tỉnh cho nhân vật, các nhân sĩ phải hoàn thành các nhiệm vụ thức tỉnh:
- Tìm hiểu thiên cơ: Đến gặp Ngân Tuyết tại Phiêu Miểu Sơn để hỏi cách thức tỉnh.
- Thừa Thiên Đạo: bước lên con đường Thiên Mệnh - cần diệt Hàn Xuyên Tiên Vệ, trải nghiệm con đường Thừa Thiên
- Hiểu Thiên Mệnh: Diệt Thiên Mệnh Võ Tôn để nhận Thiên Mệnh Tinh bàn - Mệnh đồ sao của nhân vật. Các nhân sĩ phải cố gắng hết sức, Thiên Mệnh Võ Tôn khá mạnh, các nhân sĩ có lực chiến thấp hơn 2.5triệu cần chuẩn bị thật nhiều thuốc hồi sinh lực để vượt qua.
Hướng dẫn Thức tỉnh Thiên Mệnh:
Nhiệm vụ Thức tỉnh hiển thị bên bảng nhiệm vụ:
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ Thức Tỉnh, các nhân sĩ sẽ kích hoạt được Tinh Bàn - Mệnh đồ sao của nhân vật. Nhân sĩ cần thắp sáng tất cả tinh tú trong Thiên Mệnh tinh bàn này theo thứ tự bằng Thừa Thiên Lệnh - có được khi tiêu diệt Boss cá nhân, Boss dã ngoại, Boss liên server hoặc Bí cảnh đội.
Dùng Thừa Thiên Lệnh thắp sáng Thiên Mệnh Tinh Bàn
Thắp sáng hết tinh bàn, các nhân sĩ sẽ Thức tỉnh Thiên Mệnh và mở ra hệ thống thiên phú thức tỉnh mới, mở ra hệ thống Tiên khí Ảo hóa bao trùm nhân vật - bước lên một đẳng cấp mới mạnh mẽ hơn, khai phá thêm nhiều tính năng còn ẩn giấu!
Hệ thống Thiên phú Thức tỉnh - để xem hệ thống Thiên phú này, vào nút Kỹ năng - chọn nút Thức tỉnh 
Hệ thống Tiên khí thức tỉnh

Tiên khí bao phủ nhân vật