Thông báo Gộp server ngày 11/3/2020

Tin Tức |

Thân chào các nhân sĩ,
Nhằm tạo một giang hồ đông vui, đầy sức phấn đấu, trong tháng 3, Ca Nhi sẽ tiến hành gộp một số server như sau:

Sau khi gộp server, các server trong cụm liên server sẽ có thay đổi phù hợp với số lượng server mới.

Để hỗ trợ các server này nhanh chóng hòa nhập với nhau, Ca Nhi có mở kèm SỰ KIỆN HỖ TRỢ GỘP SERVER với các mốc quà như trên.
- Khuyến mãi 100% KNB và 5 Thần Binh Tiên Hoa - hỗ trợ tăng lực chiến cho mốc nạp cao nhất trong 3 ngày 07-08-09/03/2020, áp dụng cho tất cả server sẽ tiến hành gộp đợt này.
- Quà tặng đặc biệt dành cho server có mốc level thấp hơn: Vật phẩm tăng Level cho nhân vật: Chí tôn đơn với số lượng phù hợp từng server
- Hỗ trợ cho tất cả nhân sĩ của server sẽ gộp có mức lực chiến thấp hơn server còn lại: 10.000 KNB khóa + 40 chìa long phượng tầm bảo

Lưu ý: 
- Quà hỗ trợ, khuyến mãi mốc nạp sẽ được gửi đến hộp thư chậm nhất trong ngày 10/3/2020
- Vật phẩm hỗ trợ level chỉ dùng sau khi các server đã được gộp do giới hạn mốc level của server hiện tại.

Một số lưu ý sau khi gộp server như sau:
1. Về đăng nhập game:
- Sau khi gộp server, người chơi ở server nào vẫn chọn server đó để đăng nhập game.
- Nếu người chơi trong các server gộp đều có nhân vật, sau khi gộp, vẫn chọn server lúc đầu tạo nhân vật đó để vào game.

​2. Về việc đổi tên:
+ Tên nhân vật: Sau khi gộp server, nếu tên người chơi bị trùng, sẽ căn cứ theo cấp VIP của người chơi để giữ lại tên nhân vật, các nhân vật cấp VIP thấp hơn sẽ được thêm Tên server vào phía sau tên nhân vật.
+ Tên bang hội: Nếu tên Bang hội bị trùng, tên các bang bị trùng sẽ thêm tên server, Bang chủ sau đó có thể đổi tên lại. Về ID bang, sau khi gộp server xong sẽ thay đổi lại ID bang theo thời gian tạo bang của 2 server.

3. Về bảng xếp hạng:
Sau khi gộp server, tạm thời bảng xếp hạng sẽ xóa trắng, một số bảng xếp hạng reset mỗi ngày sẽ được cập nhật lại vào ngày hôm sau. Các bảng xếp hạng hàng tuần/hàng tháng, sẽ được cập nhật sau khi qua tuần mới/tháng mới.
Một số bảng xếp hạng sau khi gộp sẽ hiển thị dữ liệu của server đầu: Thời gian mở server, Số người hoàn thành mỗi thành tựu, Lịch sử mua bán Shop, Lịch sử rơi vật phẩm, Hiến lễ toàn server, Lịch sử rút thưởng, Cơ duyên, ...

4. Về nhân vật:
- Sau khi gộp sv sẽ giữ lại các thông tin nhân vật.
- Các nhân vật đã lâu không đăng nhập game sẽ bị xóa nếu ĐỦ 4 ĐIỀU KIỆN dưới đây:
   + Level dưới 60
   + Cấp VIP = 0
   + Hơn 7 ngày không đăng nhập
   + Không phải bang chủ bang
Ví dụ: gamer A cấp 61, vip 0, hơn 1 tháng không đăng nhập và không phải bang chủ cũng không bị xóa thông tin nhân vật.

5. Về dữ liệu liên quan:
Một số dữ liệu liên quan đến nhân vật dưới đây sẽ bị xóa trắng:
+ Yêu cầu kết bạn (có thể ảnh hưởng đến danh sách hảo hữu)
+ Thư hệ thống chưa được nhận --> các nhân sĩ không nhận thư hỗ trợ trước khi gộp server, sau khi gộp server sẽ bị mất thư hỗ trợ!
+ Dữ liệu vòng quay/Tầm bảo
+ Các dữ liệu có liên quan về Boss như: Hồi sinh Boss, kích sát,... của Ám Hà, Boss Vip, Dã Ngoại, Di Tích,...
+ Các dữ liệu có liên quan đến bang phái chiến, lãnh địa chiến --> các server gộp sẽ không có lãnh địa chiến, bang phái chiến liên server trong khoảng 1 - 2 tuần do ảnh hưởng các thao tác thay đổi cụm server.
Lưu ý:
Để đảm bảo thông tin tài khoản được lưu trữ sau khi gộp server, các nhân sĩ nên chụp lại các thông tin sau của nhân vật mình để Ca Nhi có cơ sở kiểm chứng nếu sau khi gộp server có bất thường ở tài khoản:
- Trang chọn nhân vật (gồm bao nhiêu nhân vật như hình đính kèm)
- Giao diện trang bị nhân vật.