Tri Ân Quý 1/2021

Tin Tức |

Thân chào các Nhân Sĩ,
Ca Nhi xin gửi đến các nhân sĩ sự kiện tri ân VIP quý 1/2021 như sau:
• Đối tượng: Nhân Sĩ Thân Thiết của Liệt Hỏa.
• Các Nhân Sĩ, liên hệ trang: https://hotro.zing.vn/ để chọn quà tự chọn.
• Thời gian đăng kí nhận quà: từ 12/04 - 23h59 ngày 18/04.
• Quà thưởng: Chia theo từng cụm server.
• Nội dung: Tính theo tổng mức nạp của các nhân sĩ tính từ 01/01/2021 đến hết 31/03/2021 chia theo 3 cụm server:

♦ Cụm 1: Các server mở từ trước ngày 01/01/2021
Ở cụm này Ca Nhi gửi quà đến cho TOP 17 bạn có tổng mức nạp trong 3 tháng từ 15M trở lên.
Quà tặng dành cho cụm này:
• TOP 1: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 20 Bàn Long Tâm
• TOP 2-3: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 10 Bàn Long Tâm
• TOP 4-5: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
• TOP 6-17: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
* Lưu ý:
- Danh hiệu tự chọn: trừ Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn và các Danh hiệu Dẹp loạn.
- Cánh và Tọa kỵ tự chọn phải nằm trong danh sách vật phẩm có sẵn trong game.

♦ Cụm 2: Các server mở từ ngày 01/01/2021 - 28/02/2021
Ở cụm này Ca Nhi gửi quà đến cho TOP 10 bạn có tổng mức nạp trong 2 tháng từ 10M trở lên.
Quà tặng dành cho cụm này:
• TOP 1: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 10 Bàn Long Tâm
• TOP 2-3: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 5 Bàn Long Tâm
• TOP 4-10: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
*Lưu ý:
- Danh hiệu tự chọn: trừ Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn và các Danh hiệu Dẹp loạn.
- Cánh và Tọa kỵ tự chọn phải nằm trong danh sách vật phẩm có sẵn trong game.

♦ Cụm 3: Các server mở từ ngày 01/03/2021 - 31/03/2021
Ở cụm này Ca Nhi gửi quà đến cho TOP 13 bạn có tổng mức nạp trong 1 tháng từ 5M trở lên.
Quà tặng dành cho cụm này:
• TOP 1: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 10 Bàn Long Tâm
• TOP 2-3: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 5 Bàn Long Tâm
• TOP 4-13: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
*Lưu ý: 
- Danh hiệu tự chọn: trừ Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn và các Danh hiệu Dẹp loạn.
- Cánh và Tọa kỵ tự chọn phải nằm trong danh sách vật phẩm có sẵn trong game.