Tri Ân Quý 4/2020

Tin Tức |

Thân chào các Nhân Sĩ,
Kết thúc một năm 2020 đầy thăng trầm, Ca Nhi xin gửi đến các nhân sĩ sự kiện tri ân VIP quý 4/2020 như sau:
• Đối tượng: Nhân Sĩ Thân Thiết của Liệt Hỏa
• Các Nhân Sĩ, liên hệ trang: https://hotro.zing.vn/ để chọn quà tự chọn
• Thời gian đăng kí nhận quà: từ 22/01 - 23h59 ngày 29/01
• Quà thưởng: Chia theo từng cụm server
• Nội dung: Tính theo tổng mức nạp của các nhân sĩ tính từ 01/10/2020 đến hết 31/12/2020 chia theo 3 cụm server:

♦ Cụm 1: Các server mở từ trước ngày 01/10/2020
Ở cụm này Ca Nhi gửi quà đến cho TOP 13 bạn có tổng mức nạp trong 3 tháng từ 30M trở lên như sau:

Quà tặng dành cho cụm này:
• TOP 1: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 20 Thần binh Tiên Hoa
• TOP 2-3: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 10 Thần binh Tiên Hoa
• TOP 4-5: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
• TOP 6-13: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
* Lưu ý:
- Danh hiệu tự chọn: trừ Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn và các Danh hiệu Dẹp loạn.
- Cánh và Tọa kỵ tự chọn phải nằm trong danh sách vật phẩm có sẵn trong game.


♦ Cụm 2: Các server mở từ ngày 01/11/2020 - 30/11/2020
Ở cụm này Ca Nhi gửi quà đến cho TOP 8 bạn có tổng mức nạp trong 2 tháng từ 10M trở lên như sau:
Quà tặng dành cho cụm này:
• TOP 1: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 10 Thần binh Tiên Hoa
• TOP 2-3: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn + 5 Thần binh Tiên Hoa
• TOP 4-8: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
*Lưu ý:
- Danh hiệu tự chọn: trừ Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn và các Danh hiệu Dẹp loạn.
- Cánh và Tọa kỵ tự chọn phải nằm trong danh sách vật phẩm có sẵn trong game.

♦ Cụm 3: Các server mở từ ngày 01/12/2020 - 31/12/2020
Ở cụm này Ca Nhi gửi quà đến cho top 5 bạn có tổng mức nạp trong 1 tháng từ 5M trở lên như sau:
Quà tặng dành cho cụm này:
• TOP 1: 1 Danh hiệu tự chọn + 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
• TOP 2-5: 1 Cánh tự chọn + 1 Tọa kỵ tự chọn
*Lưu ý: 
- Danh hiệu tự chọn: trừ Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn và các Danh hiệu Dẹp loạn.
- Cánh và Tọa kỵ tự chọn phải nằm trong danh sách vật phẩm có sẵn trong game.